Koszty ogrzewania gazem

Koszty ogrzewania gazem

Kwestia kosztów ogrzewania jest kluczową przy wyborze rodzaju kotła. Klienci bardzo często stają także przed dylematem czy warto wymieniać stary piec co na nowy. Przy podejmowaniu tej decyzji należy wziąć pod uwagę nie tylko dostęp budynku do sieci gazowej, ale przede wszystkim koszty inwestycji i późniejsze koszty eksploatacji.

Dla nowych budynków zapotrzebowanie na ciepło dla ogrzewania jest coraz niższe. Jednak starsze budynki wymagają już znacznej ilości wytworzonego ciepła. Budynek, który potrzebowałby np. nieprzerwanie 20 kW mocy ogrzewania w ciągu 10 godzin, zużyje w tym czasie 200 kWh ciepła (pomijając sprawność kotła). Właśnie takim wskaźnikiem, tyle że odniesionym do powierzchni i całego roku (kWh/m2rok) określa się charakter budynku - czy jest on energochłonny czy też nie. 

 

Zapotrzebowania na ciepło - różne typy budynków

Rys. Porównanie zapotrzebowania na ciepło dla różnych typów budynków

Budynki starego typu bez docieplenia mogły potrzebować znacznie powyżej 200 kWh/m2rok. Dzisiejsze nowe budynki potrzebują zazwyczaj około 100-120 kWh/m2rok, a dla budynków tzw. niskoenergetycznych standardem jest wskaźnik 70 kWh/m2rok. Ogrzewanie budynków o tak niskim zapotrzebowaniu ciepła różni się decydująco od ogrzewania starego typu budynków.

Uproszczony rachunek kosztów ogrzewania:

Jeżeli Państwa dom jest budowany według nowych dobrych standardów, to można przyjąć, że potrzebuje na każdy 1 m2 powierzchni ogrzewanej 100 kWh/m2rok. Należy uwzględnić, że każde źródło ciepła wytwarza je z pewną sprawnością. Zakładając średnioroczną sprawność standardowego kotła grzewczego na poziomie 90%, uzyskujemy wartość 100 / 0,9 = 111,1 kWh/m2rok.

Właśnie 111,1 kWh rocznie na każdy 1 m2 powierzchni ogrzewanej Państwa domu musi wytworzyć np. kocioł gazowy. Ile to będzie m3 gazu ziemnego? Wystarczy podzielić przez 10, ponieważ wartość opałowa (w uproszczeniu: uwalniane podczas spalania ciepło) gazu ziemnego wynosi w zaokrągleniu 10 kWh/m3.

Tak więc na każdy 1 m2 powierzchni ogrzewanej budynku należy przewidzieć zużycie 11,1 m3 gazu.

Przykładowe koszty ogrzewania

Jako paliwo grzewcze stosuje się dwa rodzaje gazu. Poza tradycyjnymi instalacjami zasilanymi gazem ziemnym często spotyka się instalacje grzewcze na gaz płynny (LPG). Takie instalacje wykonywane są głównie w miejscach gdzie nie ma dostępu do sieci gazu ziemnego. Często są to rozwiązania tymczasowe, gdyż kocioł na gaz płynny można szybko i tanio przezbroić (np. w momencie podpięcia do sieci gazowej).

 

  • Ceny gazu płynnego nie są podawane i aktualizowane przez dystrybutorów. Na podstawie opinii klientów z sezonu zimowego 2010/11 przyjęto więc, że cenę 10 PLN/m3 gazu propan-butan.
  • Ceny gazu ziemnego są zaś uzależnione od rocznego zużycia - przyjęto więc, że cena rzeczywista 1 m3 wyniosła dla kotłów - kocioł starego typu: 2,087 PLN/m3, kocioł niskotemperaturowy: 2,180 PLN/m3, kocioł kondensacyjny: 2,263 PLN/m3 (w ramach taryfy W-3)

Przy przyjęciu wartości opałowych gazu płynnego i ziemnego odpowiednio: 10,29 kWh/m3 i 25,6 kWh/m3 oraz po uwzględnieniu sprawności kotłów gazowych otrzymaliśmy następujące ceny energii cieplnej w przeliczeniu na 1kWh:

Wykres cen wytworzenia 1 kWh
Rys. Wykres cen wytworzenia 1 kWh z gazu ziemnego i płynnego.

Jak widać ogrzewanie gazem płynnym jest znacznie mniej opłacalne od wykorzystania gazu ziemnego nawet w przypadku kotła o największej sprawności! Ceny jednostkowe znajdują także proporcjonalne odzwierciedlenie w rocznych wartościach zużycia energii.

Roczne koszty ogrzewania oraz podgrzewu c.w.u.

Tradycyjne porównanie kosztów ogrzewania uwzględnia jedynie zapotrzebowanie ciepła dla ogrzewania budynku. Warto jednak pamiętać również o podgrzewaniu ciepłej wody użytkowej (cwu). Ma to duże znaczenie, ponieważ udział wody użytkowej w kosztach całkowitych jest coraz wyższy w dzisiejszych budynkach o coraz lepszej izolacji cieplnej.

Dla uwzględnienia podgrzewu c.w.u w rocznych kalkulacjach kosztów ogrzewania należy przyjąć pewne założenia. Zakłada się więc, że:

  • Dzienne zużycie ciepłej wody użytkowej – 300 litrów
  • Temperatura podgrzewanej cwu = 55 st.C, zimnej = 10 st.C.
  • Roczne zwiększenie strat ciepła dla cyrkulacji cwu o +10%
  • Liczba dni pracy instalacji cwu – 340 w roku (pozostała część roku - brak mieszkańców w domu)
  • Zapotrzebowanie ciepła dla podgrzewu cwu wg powyższych założeń – 5.780 kWh/rok
  • Sprawności źródeł ciepła w trybie podgrzewania cwu:- kocioł gazowy starego typu: 60% (zamiast jedynie średniorocznej na cele c.o.: 70%)
  • - kocioł gazowy niskotemperaturowy: 80% (zamiast 85%)
  • - kocioł gazowy kondensacyjny: 100% (zamiast 104%)

Po spełnieniu tych założeń roczne koszty ogrzewania i podgrzewu c.w.u domu o powierzchni 140 m2 o rocznym zapotrzebowaniu na ciepło rzędu 110 kWh/m2/rok kształtują się następująco:

Wykres rocznych kosztów c.o. i c.w.u. - ogrzewanie gazem
Rys. Wykres rocznych kosztów c.o. i c.w.u. przy ogrzewaniu gazem płynnym i ziemnym

Jak widać na wykresie koszty c.o. i podgrzewu c.w.u. są wydatnie redukowane przez zastosowanie kolektorów słonecznych. Kolektory słoneczne, które można przewidzieć w każdym rodzaju budynku, dla domów jednorodzinnych mogą z powodzeniem zmniejszyć o 60% roczne zużycie paliwa/energii dla podgrzewania ciepłej wody. Dlatego też warto zastanowić się nad inwestycją w system solarny, który w trakcie eksploatacji może się bardzo szybko zwrócić.

Czy warto korzystać z kotła kondensacyjnego na potrzeby ogrzewania mieszkania?

Na powyższych wykresach zauważalny jest wpływ sprawności kotła na koszty ogrzewania. Czy jednak inwestycja w droższy kocioł kondensacyjny jest w ogóle opłacalna, jeśli nasze zapotrzebowanie na ciepło jest małe?
 

Animacja Flash

 

Zapraszamy także do pełniejszej analizy kosztów ogrzewania różnymi paliwami:


link - arrow Porównanie kosztów ogrzewania