Kondensacyjne kotły olejowe Viessmann

Zalety ogrzewania olejem opałowym


Tam, gdzie nie można podłączyć budynku do sieci gazu ziemnego, mieszkańcy często decydują się na wykorzystanie oleju opałowego jako paliwa grzewczego będącego podstawą centralnego ogrzewania. Systemy grzewcze na olej opałowy były wcześniej mniej efektywne, ale obecnie ich wydajność podnoszą decydująco nowoczesne kotły olejowe kondensacyjne.

Czym jest olej opałowy?

Olej opałowy to pochodna ropy naftowej, powstała w trakcie jej przerobu, wykorzystywana jako paliwo grzewcze w instalacjach centralnego ogrzewania, a także piecach przemysłowych. Wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje oleju opałowego:

  • lekki olej opałowy
  • średni olej opałowy
  • ciężki olej opałowy

Podziału dokonano biorąc pod uwagę skład, gęstość i właściwości każdej z odmian. 

Zalety oleju opałowego:

  • Olej opałowy to paliwo powszechnie dostępne, dzięki rozległej sieci dystrybutorów, którzy są w stanie szybko i sprawnie zrealizować zamówienia. Co ważne, niepotrzebna jest kosztowna operacja przyłączenia budynku do sieci, tak jak to jest w przypadku gazu ziemnego.
  • Olej opałowy zawiera niewielki procent siarki, a ponadto jest paliwem praktycznie bezodpadowym, dzięki czemu w procesie jego spalania uwalnianych jest mniej szkodliwych związków. Oznacza to, że olej opałowy jest paliwem ekologicznym, a kotły olejowe są przyjazne środowisku.
  • Ponadto, stosunkowo wysoka temperatura zapłonu oleju opałowego (min. 55°C) minimalizuje niebezpieczeństwo nagłego wybuchu spowodowanego przypadkowym zapłonem. Dzięki temu instalację grzewczą opartą na oleju opałowym można zakładać wewnątrz budynku, co jest niemożliwe w przypadku instalacji zasilanej gazem płynnym

Kondensacyjne kotły olejowe

Dzisiejsza olejowa technika kondensacyjna firmy Viessmann jest już techniką grzewczą jutra. Osiągając sprawność 104 %, olejowa technika kondensacyjna również w przyszłości będzie stanowić jedną z najoszczędniejszych i najczystszych możliwości wytwarzania ciepła. Dzięki kondensacji gazów spalinowych pozyskuje się przy tym dodatkowe ciepło, które w konwencjonalnych kotłach grzewczych jest bezużytecznie tracone.


 

Zasada działania kotła kondensacyjnego

Rys. Przez kondensację pary wodnej pobierane jest ze spalin dodatkowe ciepło, które zasila system grzewczy. Zwiększa to efektywność i obniża koszty ogrzewania redukując jednocześnie obciążenie środowiska naturalnego.

Kondensacyjne kotły olejowe osiągają sprawność do 104%, zapewniając niższe koszty ogrzewania budynków modernizowanych jak i nowych. Pozwalają uzyskać dodatkowe oszczędności na kosztach ogrzewania współpracując np. z kolektorami słonecznymi, pompą ciepła, czy kotłem zgazowującym drewno.

Analiza spalin olejowego kotła kondensacyjnego
Rys. Przykładowa analiza spalin z kotła olejowego kondensacyjnego

Olejowe kotły kondensacyjne firmy Viessmann dzięki oddzieleniu wymienników kondensacyjnych od komory spalania mogą pracować ze standardowymi, dostępnymi ogólnie w sprzedaży, olejami opałowymi. W odróżnieniu od olejowych wiszących kotłów kondensacyjnych nie wymagają trudno osiągalnych w sprzedaży olejów niskosiarkowych.

Schemat instalacji grzewczej z kondensacyjnym kotłem olejowym
Rys. Schemat instalacji grzewczej z kondensacyjnym kotłem olejowym

Zastanawiając się czy możliwe jest uzyskanie sprawności kotła przekraczającej 100% należy przeanalizować sposób obliczania sprawności kotła. Otóż za odniesienie równe 100% uznaje się tu ciepło zawarte w spalinach suchych (wartość opałowa). W takich kotłach para wodna musiała przejść do komina bez skroplenia, aby ochronić go przed korozją (kwaśny kondensat - skropliny). Z biegiem lat firma Viessmann opatentowała jednak technologię spawania stali kwasoodpornej. Jej wykorzystanie w budowie kotłów pozwoliło na skraplanie pary wodnej, co zwiększa uzysk ciepła, powodując przekroczenie tracycyjnych norm sprawności i wykraczanie poza wartość 100%.

Sprawność olejowych kotłów kondensacyjnych
Rys. Wykres sprawności olejowych kotłów kondensacyjnych