Kotły olejowe
 Zalety ogrzewania
 Ważne szczegóły budowy kotłów
 Kotły gazowe
 Koszt ogrzewania gazem
 Najlepszy kocioł kondensacyjny
 Kolektory słoneczne
 Kolektor płaski czy próżniowy?

Porównanie kosztów ogrzewania

Porównanie kosztów ogrzewania

Koszty ogrzewania domu wraz z podgrzewaniem ciepłej wody użytkowej stanowią przeciętnie od 70 do 80% rocznych kosztów eksploatacji domu. Tak więc od zastosowanego rozwiązania grzewczego zależeć będzie większość stałych wydatków ponoszonych na utrzymanie domu.

Koszty ogrzewania domu zależą od wielu czynników, w pierwszym rzędzie od jego standardu izolacyjności cieplnej, a następnie od rodzaju paliwa i sprawności systemu grzewczego. W zależności od wyboru paliwa czy nośnika energii, można porównać z dużym przybliżeniem koszty wytworzenia 1 kWh ciepła i tym samym ogrzewania budynku.

Porównanie kosztów wytworzenia 1 kWh ciepła
Rys. Porównanie kosztów wytworzenia 1 kWh ciepła - Maj 2011

Koszty CO - wykres porównawczy
Rys. Roczne koszty ogrzewania domu o powierzchni 140 m2 w zależności od rodzaju kotła - stan na Maj 2011

Wnioski wynikające z porównania kosztów ogrzewania:

 

  • Najniższe koszty eksploatacji uzyskuje system z solankową pompą ciepła, gdzie jeszcze dodatkowo można przewidzieć kolektory słoneczne
  • Rozpiętość kosztów wynosi ponad 3,6 razy między najtańszą, a najdroższą formą ogrzewania
  • Olej opałowy oraz gaz płynny stanowią paliwa, dla których ceny podlegają znacznym wahaniom. W maju 2011 poziom ich cen jest na tyle wysoki, że stanowią paliwo raczej przy braku sieci gazu ziemnego. Gaz płynny pozwala zastosować kocioł gazowy, który w razie przestawienia na gaz ziemny (np. późniejsze podłączenie budynku do sieci) można szybko i tanio przezbroić
  • Przyjazną środowisku alternatywą przy braku dostępu do gazu ziemnego są kotły opalane różnymi formami drewna opałowego. Ich eksploatacja jest tańsza niż dla kotłów węglowych czy gazowych. Można dodatkowo polecić jako ich uzupełnienie, zastosowanie kolektorów słonecznych, aby w okresie letnim wyłączyć kocioł.
  • Takie same koszty eksploatacji, przy zdecydowanie wyższym komforcie użytkowania i w zgodzie ze środowiskiem naturalnym, daje zastosowanie w miejsce kotła na węgiel – gazowego kotła kondensacyjnego (gaz ziemny) z kolektorami słonecznymi
  • Jeżeli korzysta się z kotła na węgiel i bojlera elektrycznego, to w miejsce tego, zastosowanie kotła kondensacyjnego na gaz ziemny przyniesie podobne koszty eksploatacji, ale już po dodaniu kolektorów słonecznych, sumaryczne roczne koszty obniżą się o dalsze 14%
  • Węgiel nie jest wcale tanim paliwem, a przy tym należy uwzględnić trudności z dostępnością dobrej jakości paliwa w sezonie grzewczym, wahania cen, niski komfort użytkowania i zanieczyszczenie środowiska naturalnego, a także bliskiego otoczenia (poruszane np. przez użytkowników zabrudzenie komina, dachu).

 

Komentarz do porównania kosztów ogrzewania
Przyjęte do porównania kosztów ogrzewania sprawności źródeł ciepła wynikają z szacunków. Szczególnie w przypadku kotłów na paliwo stałe (węgiel, drewno) zachodzi znaczne obniżenie sprawności w okresie letnim i przejściowych, mające wpływ na sprawność średnioroczną. Obniżenie sprawności kotłów na paliwo stałe następuje wówczas w trybie podgrzewania ciepłej wody użytkowej, gdzie zapotrzebowanie na ciepłowystępuje sporadycznie w ciągu dnia. Duża pojemność wodna kotłów na paliwo stałe wymusza podgrzanie schłodzonej wody kotłowej (straty rozruchowe), a następnie oddawanie zbędnego ciepła do otoczenia (straty postojowe).