Aktualności

Data: --
Prosument - dofinansowanie instalacji OZE
NFOŚiGW podpisał umowy udostępnienia środków z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek łącznie z dotacjami na przedsięwzięcia realizowane w ramach programu „Prosument" przeznaczonego na dofinansowanie mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii z czterema wojewódzkim funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej..


Data: --
Uzdatnianie wody z zastosowaniem technologii systemu MEDIAGON - Szkolenie w Szwajcarii
W dniach 29-31.01.14 firma ENERGO-TERM we współpracy ze szwajcarskim partnerem firmą MEDIAGON zorganizowała wyjazdowe szkolenie dotyczące zabezpieczenia instalacji sanitarnych i grzewczych przed twardymi osadami kamienia kotłowego z wykorzystaniem bezobsługowych urządzeń MEDIAGON.