Aktualności

Prosument - podpisanie umów z WFOŚiGW
 
W dniu 16 września 2014 r. NFOŚiGW podpisał umowy udostępnienia środków z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek łącznie z dotacjami na przedsięwzięcia realizowane w ramach programu „Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” z czterema wojewódzkim funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Należą do nich:
  • WFOŚiGW we Wrocławiu,
  • WFOŚiGW w Szczecinie,
  • WFOŚiGW w Krakowie,
  • WFOŚiGW w Gdańsku.
Łączna kwota środków udostępnionych WFOŚiGW, z przeznaczeniem na zawieranie z beneficjentami końcowymi, w latach 2014 -2015 umów pożyczek łącznie z umowami dotacji wyniosła 63 mln zł.
WFOŚiGW określą indywidualnie terminy składania wniosków dla beneficjentów końcowych oraz udostępnią wzory wniosków..